สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

ปีที่รีวิว: Epigenome เปิดตัว

ปีที่รีวิว: Epigenome เปิดตัว

การดัดแปลงทางเคมีทำให้ DNA มีชีวิต ในเหตุการณ์สำคัญเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้ว นักพันธุศาสตร์ได้เปิดเผยหนังสือสอนเกี่ยวกับพันธุกรรมมนุษย์ ในปีนี้ หนังสือเล่มนี้ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์สามมิติ: นักวิจัยได้จัดทำรายการว่าการดัดแปลงทางเคมีพับ บีบอัด และคลาย DNA คงที่เมื่อเวลาผ่านไปอย่างไร และการดัดแปลงเหล่านั้นควบคุมเวลาเปิดหรือปิดยีนอย่างไร  ทีมงานของนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Roadmap...

Continue reading...